AsfacLab

El programa AsfacLab és un exercici d'intercomparació de laboratoris que realitzen anàlisis de pinsos i primeres matèries per alimentació animal

El programa comprèn 10 rondes d’intercomparació distribuïdes al llarg de l’any, fet que suposa una anàlisi mensual (excepte juliol i agost) d’una mostra de matèria primera i una altra de pinso. Paral·lelament al programa general, l’exercici desenvolupa programes d’anàlisi de productes mitjançant la tècnica NIR.

La participació en aquest exercici, permet avaluar contínuament els mètodes analítics de cada laboratori i monitoritzar els seus resultats. A més, es realitzen rondes individuals dels diferents programes de AsfacLab obertes a laboratoris que no volen monitoritzar els seus resultats al llarg de tot l’any.

AsfacLab

Desenvolupament de l'exercici i
tractament de mostres

Per al desenvolupament de l’exercici, es remet als participants una mostra de matèria primera i de pinso, objecte d’anàlisi. Cada participant disposa d’un login i password individual, garantint així l’absoluta confidencialitat de les dades processades.

Després de tancar el període de lliurament de resultats per part dels participants, s’elabora un informe estadístic per a cadascuna de les mostres analitzades.

L’informe es genera després d’obtenir uns resultats òptims d’homogeneïtat, i uns resultats òptims d’estabilitat a les mostres d’assaig blat de moro, soja, pinso per a porcs i truges i pinso per a pollastres d’engreix d’acord amb el compliment dels criteris estadístics establerts a la norma ISO 13528:2022 i IUPAC (2006).

Els assaigs d’aptitud del circuit AsfacLab estan gestionats d’acord amb la sistemàtica i els requisits establerts a la norma ISO 17043:2010 i l’estudi els resultats està basat en l’estadística robusta definida a la norma ISO 13528: 2.022 i IUPAC, 2006.

AsfacLab

Col·laboren amb AsfacLab

L’exercici d’intercomparació AsfacLab es desenvolupa gràcies a la col·laboració de l’Associació pel Control i la Promoció de la Qualitat de les Primeres Matèries (QualimaC) i l’Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos (ASFAC).