AsfacLab

El programa ASFAC-LAB és un exercici d'intercomparació de laboratoris que realitzen anàlisis de pinsos i primeres matèries per alimentació animal

El programa comprèn 10 rondes d’intercomparació distribuïdes al llarg de l’any, fet que suposa una anàlisi mensual (excepte juliol i agost) d’una mostra de matèria primera i una altra de pinso. Paral·lelament al programa general, l’exercici desenvolupa programes d’anàlisi de productes mitjançant la tècnica NIR.

La participació en aquest exercici, permet avaluar contínuament els mètodes analítics de cada laboratori i monitoritzar els seus resultats. A més, es realitzen rondes individuals dels diferents programes de ASFAC-LAB obertes a laboratoris que no volen monitoritzar els seus resultats al llarg de tot l’any.

AsfacLab

Desenvolupament de l'exercici i
tractament de mostres

Per al desenvolupament de l’exercici, es remet als laboratoris participants una mostra de matèria primera i de pinso, objecte d’anàlisi. Cada laboratori disposa d’un login i password individual, garantint d’aquesta manera l’absoluta confidencialitat de les dades processades.

Després de tancar el període d’entrega de resultats per part dels laboratoris,  s’elabora un informe estadístic per cada una de les mostres analitzades.

El programa desenvolupa proves d’homogeneïtat i estabilitat de les mostres subministrades.

Els assaigs d’aptitud del circuit ASFAC-LAB estan gestionats d’acord amb la sistemàtica i requisits establerts en la norma ISO 17043: 2010 i l’estudi dels resultats està basat en l’estadística robusta definida a la norma ISO 13528: 2015.

AsfacLab

Col·laboren amb AsfacLab

L’exercici d’intercomparació ASFAC-LAB es desenvolupa gràcies a la col·laboració de l’Associació pel Control i la Promoció de la Qualitat de les Primeres Matèries (QualimaC) i l’Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos (ASFAC).