Garantia de Qualitat

Acreditació ENAC

Els assaigs d’aptitud proporcionen una valoració independent de les dades del laboratori, comparats amb valors de referència o amb l’exercici de laboratoris similars, i aporten a l’organització la confirmació que els aspectes tècnics dels seus serveis són satisfactoris o alerten sobre la necessitat d’investigar problemes potencials dins del laboratori. La participació en aquests exercicis permet, a més, provar l’exercici en nous assaigs o mesuraments en aquells que es duen a terme amb poca regularitat i comparar els resultats obtinguts utilitzant mètodes diferents, diferents nivells de concentració, etc., ajudant, així, a seleccionar la metodologia que s’adequa millor a les seves característiques ia les necessitats dels seus clients.

En aquest sentit, només els proveïdors d’assajos d’aptitud acreditats ofereixen les màximes garanties de servei, ja que són els únics que han demostrat disposar de la solvència tècnica necessària complint els requisits de la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17043 que estableix els requisits de competència tècnica daquest tipus dentitats.

Activitat:
Proveïdor d'Assaigs d'Aptitud

ABAST DE L'ACREDITACIÓ

PRODUCTE / MATERIAL PARÀMETRES MÈTODE DE DETERMINACIÓ DEL VALOR ASSIGNAT
Pinsos per a pollastres
Pinsos per a porcs i truges
Blat (matèria primera)
Soja (matèria primera)
Paràmetres fisicoquímics:
Humitat i matèries volàtils
Proteïna
Consens entre laboratoris participants
Detalls sobre l'abast de l’acreditació
Descarregar document
Certificat de l’acreditació
Descarregar certificat