L'exercici AsfacLab contempla dos programes independents, orientats a diferents objectius dels participants.

Programa d'analisi

COMPLET

Contempla una mostra mensual de pinso i una altra de primera matèria (excepte juliol i agost), així com diverses determinacions específiques en funció del producte a tractar, per a ser analitzades pels participants. L’objectiu d’aquest programa és la participació estable i permanent al llarg del temps dels laboratoris que treballen en aquest àmbit, per tal de poder avaluar contínuament els mètodes aplicats i monitoritzar els resultats obtinguts. Alhora, permet complir amb els requisits de participació en programes d’intercomparació que en alguns casos disposen les autoritats competents.

En tot el procés, l’organització garanteix totalment la confidencialitat de les dades facilitades pels participants.

Preu any 2024

600 € + IVA

CONTRACTA ARAVEURE
Programa d'analisi

NIR

Aquest programa es basa en la tècnica d’anàlisi NIR i facilita als participants diverses mostres tant de pinsos com de primeres matèries (excepte juliol i agost), a les quals cal practicar determinats anàlisis mitjançant aquesta tecnologia.

La participació en aquest programa és estable i permanent al llarg del temps, de manera que permet anar avaluant de forma contínua els resultats que s’obtenen.

Preu any 2024

250 € + IVA

CONTRACTA ARAVEURE

Els dos programes es desenvolupen de forma autònoma i la participació en cada un d'ells és independent de la resta.

Veure programa

COMPLET

2024

Veure programa

NIR

2024