El present avís i informació legal regula l'ús del servei del portal d'Internet anomenat: www.asfac-lab.com del qual és propietari l'Associació QUALIMAC (en endavant QUALIMAC).

1. Informació General
Per donar compliment a l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació indiquem les dades de la informació general del nostre lloc web (https://www.asfac-lab.com/):
Titular: ASSOCIACIÓ QUALIMAC
CIF: G-61306320
Direcció: Carrer Diputació 238, 5è, 3a, 08007 – Barcelona
E-mail: qualimac@qualimac.com
Telèfon: (34) 93 268 30 81

2. Objecte
La present pàgina web (https://www.asfac-lab.com/) propietat de QUALIMAC, ha estat creada i dissenyada per tal que els laboratoris participants en el programa Asfac-Lab puguin avaluar contínuament els seus mètodes analítics i monitoritzar els resultats obtinguts.
El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els Usuaris, de manera que, l’accés i ús de la mateixa implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions citades Generals incloses en aquest Avís Legal.
En aquest sentit, QUALIMAC es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web en qualsevol moment i sense avís previ, així com també limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.

3. Accés a la web
L’accés i ús de la web és gratuït pels Usuaris i no exigeix registre previ d’aquest. Ara bé, l’accés a determinades informacions i serveis que s’ofereixen a través de la web només es poden fer previ registre de l’usuari.
En cas de registre d’usuaris a través de claus d’accés, aquestes pertanyen exclusivament a la persona a qui es concedeixen i aquesta les haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat en la més estricta confidencialitat, assumint els danys o conseqüències de tot tipus que se’n derivin de la revelació del secret.

4. Ús de la pàgina web
QUALIMAC autoritza la descàrrega dels continguts, còpia o impressió de qualsevol pàgina d’aquesta web, però sempre exclusivament per un ús personal i en tot cas, sempre que no infringeixi el copyright o qualsevol altre dret de propietat de QUALIMAC, ni es modifiqui ni suprimeixi qualsevol informació, contingut o advertiment.
QUALIMAC no autoritza la còpia, duplicació, redistribució, comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui fer amb els continguts de la seva web encara que se’n citi la font, excepte amb el seu consentiment escrit.

5. Propietat industrial i intel·lectual
QUALIMAC és titular dels drets de propietat, drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta web: textos, imatges, marques, logotips, arxius, així com l’estructura, selecció i ordre dels seus continguts, exceptuant en els casos que s’especifiqui el contrari.
Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.
En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos que estigui legalment permès és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.
No obstant això l’anterior, l’usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.
La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

6. Responsabilitat
QUALIMAC no es pot responsabilitzar dels danys o perjudicis derivats de l’accés, ús o mala utilització dels continguts de la web.
En cap cas QUALIMAC serà responsable davant cap part per qualsevol dany directe, indirecte, especial o resultant per l’ús d’aquesta web o de qualsevol web a la que s’accedeixi mitjançant enllaços, links o buscadors, ja que QUALIMAC no representa ni dóna cap garantia expressa o implícita sobre les webs a les que es pugui accedir a través del portal web de QUALIMAC . Tampoc es farà responsable dels continguts publicats en aquestes webs per no tenir cap control sobre els mateixos.
L’accés a aquestes webs el farà l’usuari sota el seu propi risc i serà la seva responsabilitat prendre les mesures oportunes de protecció contra virus o altres elements.

7. De la qualitat del servei
QUALIMAC no pot garantir l’accés ininterromput a la web. La pàgina i continguts poden contenir errors tipogràfics, imprecisions tècniques, inexactituds o omissions.
L’usuari accepta que qualsevol decisió serà assumida per compte i risc propi, ja que no es pot garantir l’exactitud, integritat o veracitat dels continguts o de qualsevol informació publicada a la web.

8. Dels continguts
QUALIMAC no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que poden sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a la seva pàgina web.

9. Legislació i jurisdicció aplicable
Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i QUALIMAC acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.