Accés a participants

Ha oblidat la seva clau? Click aquí

Canviar la paraula clau

ASFAC-LAB
Carrer Diputació 238, 5è, 3a
08007 - Barcelona
T. 93 268 30 81
E. info@asfac-lab.com
© Copyright 2019
Nota Legal | Política de privadesa
Developed by www.moixo.com
Graphic design by abast

Programa 2018. Programa complet

Mes Pinso Matèria primera
Gener PORCS ENGREIX
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), Calci, Fòsfor, Grau d'acidesa, Índex acidesa, Índex peròxids, Àcid Oleic CIS, Àcid Oleic TRANS, Àcid Oleic CIS+TRANS, Àcid Linoleic CIS, Àcid Linoleic TRANS, Àcid Linoleic CIS+TRANS, Àcid Linolènic CIS, Àcid Linolènic TRANS, Àcid Linolènic CIS+TRANS, Àcid Palmític , Àcid Esteàric , Lisina, Metionina
CARBONAT CÀLCIC
Humitat i matèries volàtils, Cendra bruta, Calci, Fluorurs, Cadmi, Arsènic, Mercuri, Plom
Febrer POLLASTRES ENGREIX
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), Fòsfor, Calci, Clorurs (en NaCl), Sodi, Potassi, Magnesi, Lisina, Metionina, Xantofiles totals
SOJA
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (sense hidròlisi), Cendra bruta, Fibra bruta, Activitat ureàsica, Solubilitat en KOH, Ferro, Potassi, Sucres totals (en % glucosa), Sucres reductors (% glucosa), Lisina, Metionina
Març VAQUES LACTACIÓ
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Dumas), Proteïna bruta (Kjeldalh), Greix brut (amb hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), FAD, FND, Clorurs (en NaCl), Cadmi, Arsènic, Mercuri, Plom, Vitamina A, Vitamina E, Urea, Coure
OLI DE SOJA
Humitat i matèries volàtils, Grau d'acidesa, Índex acidesa, Índex iode, Índex peròxids, Àcid Oleic, Àcid Oleic CIS, Àcid Oleic CIS+TRANS, Àcid Linoleic CIS, Àcid Linoleic TRANS, Àcid Linoleic CIS+TRANS, Àcid Linolènic CIS, Àcid Linolènic TRANS, Àcid Linolènic CIS+TRANS, Àcid Palmític, Àcid Esteàric, Impureses, Rancimat
Abril GATS
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (amb hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), Fòsfor, Calci, Activitat d'aigua
BLAT DE MORO
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), Pes específic, Xantofiles totals
Maig GALLINES PONEDORES
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), Fòsfor, Calci, Clorurs (en NaCl), Manganès, Coure, Ferro, Seleni, Zinc, Lisina, Metionina, Cadmi, Arsènic, Plom
ALFALS
Fibra bruta, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Humitat i matèries volàtils, Cendra bruta, Cendres insolubles en HCl, FAD, FND, Lignina àcid detergent, Calci, Cadmi, Arsènic, Plom, Sucres totals (en % glucosa)
Juny XAIS INICIACIÓ
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (amb hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), Fòsfor, Calci, Sucres totals (en % glucosa), Coure
ORDI
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), FAD, FND, Pes específic
Setembre GARRINS STARTER
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (amb hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), Sucres totals (en % glucosa), Sucres reductors (% glucosa), Ferro, Manganès, Coure, Seleni, Zinc, Vitamina A, Vitamina E
SUERO REENGRASSAT
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (amb hidròlisi), Cendra bruta, Lactosa (anhidra), Clorurs (en NaCl), pH, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic)
Octubre CONILLS ENGREIX
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (amb hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), Fòsfor, Calci, FAD, FND, Lignina àcid detergent, pH
BLAT
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (sense hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), Pes específic
Novembre TRUGES LACTACIÓ
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (amb hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), Clorurs (en NaCl), Sodi, Potassi, Magnesi
GARROFA
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (sense hidròlisi), Cendra bruta, Fibra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), Sucres totals (en % glucosa), Ferro, FAD, FND
Desembre VEDELLS
Humitat i matèries volàtils, Proteïna bruta (Kjeldalh), Proteïna bruta (Dumas), Greix brut (amb hidròlisi), Fibra bruta, Cendra bruta, Midó (m. polarimètric), Midó (m. enzimàtic), Calci, pH, FAD, FND, Lignina àcid detergent, Ferro, Cobalt, Manganès, Seleni, Zinc, Urea, Vitamina A, Vitamina D
OLI DE SOJA 2
Humitat i matèries volàtils, Grau d'acidesa, Índex acidesa, Índex iode, Índex peròxids, Àcid Oleic, Àcid Oleic CIS, Àcid Oleic CIS+TRANS, Àcid Linoleic CIS, Àcid Linoleic TRANS, Àcid Linoleic CIS+TRANS, Àcid Linolènic CIS, Àcid Linolènic TRANS, Àcid Linolènic CIS+TRANS, Àcid Palmític, Àcid Esteàric, Impureses, Rancimat